ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme vypracovali tuto směrnici, abyste pochopili, jak zpracováváme, shromažďujeme, spravujeme a ukládáme vaše osobní údaje. Tato směrnice vysvětluje, jak zacházíme s osobními údaji v rámci GDPR a Zákonu o ochraně osobních údajů s účinností od června 2020. Navštívením našich webových stránek a/nebo spojením se s námi prostřednictvím našich Obchodních podmínek projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva podle GDPR

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkajících se vašich osobních údajů a toho, jak jsou tato data zpracovávána. Jedná se o: - právo být informován o sbírání a používání vašich osobních údajů; - právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším doplňující informacím, která tvoří osobní data; - právo opravit své osobní údaje, tzn. můžete požádat o opravu osobních údajů, pokud se změní, ukáže se, že jsou nepřesné nebo neúplné; - právo na vymazání svých osobních údajů, tzn. máte právo požádat o odstranění nebo vymazání svých osobních údajů; - právo omezit naše zpracování Vašich osobních dat; - právo na přenositelnost svých dat; - právo vznést námitky vůči našemu zpracování Vašich osobních dat; - práva související s automatizovaným rozhodnutím včetně profilování; Většina těchto práv se vztahuje na vaše osobní údaje a způsob jejich zpracování živnostníkem YORGE (Jiří Kučík, Břestek 383, IČO: 05845858). Leč některé (například právo na přenositelnost dat a související práva k automatizovanému rozhodování včetně profilování) nejsou v tuto chvíli relevantní pro služby, které poskytujeme.Pokud se o svých právech chcete dozvědět více, klikněte ZDE (Nařízení Evropského parlamentu a Rady). Další informace týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů naleznete též ZDE (web Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud to dovolíte), a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Skrze soubory cookie neshromažďujeme žádné osobní údaje. Úpravou nastavení Vašeho prohlížeče můžete soubory cookie zakázat. Tato webová stránka používá několik cookies, zejména ty, které se týkají společnosti Google Analytics. Také používáme plugin (doplněk), který nám umožňuje bránit se proti škodlivým útokům, který používá cookie, aby systém odhalil, zda jste skutečný uživatel nebo robot. Právní základ pro používání těchto cookies je Váš daný souhlas.

Kontaktní informace klientů

Používáme osobní údaje, které nám přímo a dobrovolně poskytují naši klienti, a to za účelem:a) plnění smluvních závazků Osobní informace, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb. Tyto osobní údaje zahrnují jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebujeme k vytvoření vaší zakázky, či odpovědi na Vaši poptávku našich služeb.b) analýza a porozumění chování našich klientů, Tyto informace nám pomáhají v prodeji a marketingu služeb. Jedná se o oprávněný zájem, aby naše služby mohly i nadále existovat ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, potažmo ke shodě s podmínkami GDPR.

Poskytování informací třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s těmi, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci. - společnost FakturaOnline s.r.o. ؘ– tvorba a správa faktur - společnost Google LLC – analýza návštěvnosti dle moderních schopností Google Analytics - společnost WEDOS Internet, a.s. – správce a webhosting naší webové stránky www.yorge.cz - společnost Google LLC. – sdílení upravených fotografií přes službu Google Drive, ukládání smluv a dokumentů na Google Drive, ukládání termínů schůzek do aplikace Google Calendar - společnost Seznam.cz a.s. – e-mailová schránka yorge@post.cz sloužící ke komunikaci s klienty

Externí webové odkazy

Přestože se snažíme poskytovat pouze kvalitní a bezpečné příslušné externí www odkazy, nemůžeme zaručit ani ověřit obsah jakékoliv externě spojené webové stránky navzdory našemu nejlepšímu úsilí. Uživatelé by proto měli mít na paměti, že kliknutím na externí odkaz jednají na vlastní riziko a my nemůžeme být odpovědní za jakékoliv škody nebo důsledky z návštěv externích odkazů.

Klienti, svatby a svatební hosté

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. YORGE nikdy nebude fotografovat/natáčet jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak. Hosté se na svatebních fotografiích a videích pořízených živnostníkem YORGE objevují jako součást vizuálního záznamu události. Svatební hosté, kteří se objeví na fotografiích nebo záběrech, mají svá práva chráněna živnostníkem YORGE, jak je podrobně popsáno v těchto zásadách o ochraně osobních údajů. Pokud jde o výslovné dodržování GDPR, svatební klienti a hosté jsou fotografováni a natáčeni v rámci parametrů právního předpisu GDPR na základě “legitimního zájmu”. Fotografování a natáčení svatebních hostů z pohledu zpracování osobních údajů je nezbytné pro legitimní zájem živnostníka YORGE, kdy fotografování a natáčení jednotlivců či skupin je účelem našeho podnikání. Za předpokladu, že existuje dobrý a jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, převyšuje pak tento zájem jednotlivce výše popsané oprávněné zájmy živnostníka YORGE. Provoz v rámci parametrů legitimního zájmu (jak je stanoveno v právních předpisech GDPR) vyvolává v případě hromadných společenských či svatebních akcí nepřiměřené úsilí spojené s poskytováním informací o ochraně soukromí všem návštěvníkům těchto akcí a míra, do jaké by nás poskytování těchto informací odvedlo od výkonu naší práce, činí soulad s parametry právního předpisu GDPR zcela nemožným. Svatební klienti jsou proto při objednávání našich služeb požádáni informovat své hosty o této online přístupné směrnici, aby si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů před zahájením akce. Svatební klienti jsou taktéž žádáni, aby své hosty upozornili, že nás mohou předem kontaktovat s jakýmikoliv obavami týkajícími se zpracování jejich osobních údajů, jmenovitě fotografií a videa.

Zveřejňování fotografií a videa

Můžeme zveřejňovat fotografie za účelem propagace YORGE na sociálních médiích (Facebook, Instagram, YouTube), na našich webových stránkách, svatebních blozích, na serverech souvisejících se svatební a portrétní fotografií, na výstavách, v našich reklamách, brožurách, článcích v časopisech a jiných podobných materiálech, a to za předpokladu, že tyto fotografie a videa jsou používány v souladu se zákonem a nepoškozují práva klientů YORGE. Práva lidí, kteří byli zachyceni na těchto fotografiích a videích jsou chráněny živnostníkem YORGE, jak je podrobně popsáno v této směrnici.

Zabezpečení, úložiště a data

YORGE vaše osobní údaje ukládá na území EU (EHP) a ponechává si podrobnosti o vašich osobních údajích maximálně pět let po dokončení zakázky. Po uplynutí této doby budou vaše data odstraněna. Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali před uplynutím lhůty pěti let, budete nás o to muset požádat. YORGE zachovává elektronické kopie Vašich smluv a dalších dokumentů včetně (nikoliv však výlučně) osobních údajů (například jméno, email a telefonní číslo) a další dokumenty týkající se zakázky (např. seznamy fotografií, časové harmonogramy). Tyto informace jsou bezpečně uloženy v našich osobních počítačích chráněných heslem. Zálohy elektronických smluv, dalších klientských dokumentů, fotografií a videí jsou uloženy v placeném zaheslovaném a dvou-faktorovým ověřováním chráněném cloudovém úložišti společnosti Google LLC, a to v souladu s podmínkami GDPR.

Souhlas

Navštívením našich webových stránek a/nebo spojením se s námi prostřednictvím našich Obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Pokud tak chcete učinit, napište nám na emailovou adresu yorge@post.cz Jak je uvedeno výše, máte také právo, na ukončení vašeho souhlasu s naším zpracováním svých osobních dat. Tak jako máte právo odvolat souhlas či uplatňovat některá z výše uvedených práv ze sekce "Vaše práva podle GDPR", máte taktéž právo podat stížnost u regulačního orgánu.

Další informace

Chcete-li nás kontaktovat s otázkami o vašich osobních údajích nebo nás požádat o podrobnější informace, napište prosím na yorge@post.cz.